Jongeren steeds meer aan het werk

Steeds meer jongeren in Nederland hebben werk. Dat horen we graag want jongeren zijn de toekomst van de maatschappij. Jongeren hebben vandaag de dag gemiddeld vaker een baan dan het afgelopen jaar. Momenteel werken er bijna anderhalf miljoen jongeren in Nederland.

De cijfers

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft op 20 juli 2015 een nieuw rapport gepubliceerd over de anticipatie van jongeren op de arbeidsmarkt. Het rapport ziet er rooskleurig uit, zo zijn er de afgelopen periode per maand gemiddeld 2000 jongeren gaan werken. De meeste jongeren combineren school of studie met een parttime baan en meestal wordt er niet meer dan 12 uur per week gewerkt. Een andere opvallend feitje is dat ongeschoolde jongeren dat voltijd werkt is afgenomen.

Werk niet het belangrijkst

Ondanks dat er steeds meer gewerkt wordt door jongeren, zien jongeren werk niet als het belangrijkste wat er in het leven is. En dat is misschien maar goed ook. Natuurlijk moet er gewerkt worden en geld verdiend worden, maar er zijn naast werk gelukkig veel leukere dingen. Zo hechten jongeren, nog meer dan andere groepen, veel waarde aan hun vrije tijd. Zo ziet het leven van een gemiddelde jongere eruit: school, werk, familie, huiswerk, slapen, hobby’s, eten, liefde en vrienden. Dat jongeren werk niet als belangrijkste in hun leven zien blijkt uit het onderzoek van motivaction.nl. Dit geldt vooral voor Europese en Amerikaanse jongeren, in Azië wordt werk belangrijker gevonden door de jongeren.

Jongeren en pensioen

Maar liefst 1 op de 5 jongeren verwacht na hun pensioen door te gaan met werken. Waarom jongeren willen doorwerken heeft verschillende oorzaken. De één wil graag sociale contacten behouden, de ander verwacht niet genoeg geld te hebben en de ander vind het gewoon leuk om te blijven werken. Vooral laag opgeleide jongeren verwachten langer door te moeten werken om niet in financiële problemen te komen.
Werken met een handicap

Ondanks dat jongeren steeds meer werken, hebben jongeren met een handicap steeds meer moeite om werk te vinden. Jongeren met een handicap hebben het al moeilijk genoeg en moetenaangepast leven om mee te kunnen gaan met de maatschappij. Daar heeft het bedrijfsleven echter maling aan want 80% van de bedrijven geeft aan geen werk te hebben voor deze groep. De Nederlandse regering heeft in 2014 vastgesteld dat er binnen 12 jaar 125000 banen bij moeten komen voor deze groep, maar de vraag is of dat gaat lukken. Wanneer blijkt dat we hiermee achter op schema lopen, dan MOET 5% van het personeel bestaan uit werknemers met een handicap.