Testjobs

Testen? Ja, testen! Want als eindgebruiker wil je toch geen fouten?  Wat moet je dan testen? Nou bijvoorbeeld: websites, programma’s voor op je computer, programma’s van banken. Zelfs wasmachines moeten worden getest!

Deze website is gemaakt om recruiters de kans te geven om zo meer personeel te werven zonder dat er geld voor betaald hoeft te worden.
TestJobs.nl is een ontmoetingsplaats voor softwaretesters en recruiters. Softwaretesters die op zoek zijn naar een andere werkgever kunnen hier hun droombaan vinden en recruiters kunnen hier hun droomtester vinden!

Wanneer u een job plaatst gaat u akkoord met de volgende onderstaande condities.

 • Het plaatsen van een job is gratis. TestJobs.nl zal geen kosten berekenen.
  • TestJobs.nl is niet verantwoordelijk wanneer er acquisitie word toegepast op de geplaatste job.
  • De plaatser is zelf verantwoordelijk voor het plaatsen, laten aanpassen, dan wel het laten verwijderen van de job. De plaatser moét de contactpersoon, recruiter of gemachtigde zijn. Men kan dan een email sturen.
  • TestJobs.nl zal de site regelmatig controleren om “vervuiling” tegen te gaan.
  • TestJobs.nl zal uw gegevens gebruiken om u eventueel te benaderen voor eventuele acties, dan wel aanbiedingen.
 • TestJobs.nl zal uw gegevens niet verspreiden onder derden.
  • TestJobs.nl is niet verantwoordelijk wanneer de kandidaat niet geschikt is bevonden voor uw bedrijf en/ of aansluit bij het gezochte profiel en of geplaatste job.
  • TestJobs.nl behoud zich het recht om de geplaatste job te verwijderen wanneer deze anderen schaad, dan wel juridisch niet verantwoord is.
  • TestJobs.nl is niet aansprakelijk voor het verkeerd plaatsen van een job, dan wel spelling- of drukfouten. Men kan via contact(@)testjobs.nl deze fouten laten herstellen.
  • TestJobs.nl garandeert geen extra bezoekers op uw website.
  • TestJobs.nl kan ook niet garanderen dat uw vacatures d.m.v. deze website worden vervult. TestJobs.nl is een hulpmiddel die de kans wel groter maakt dat u een geschikte kandidaat vind.
  • De plaatser van een job is ouder dan 18 jaar of is gemachtigd een job te plaatsen.

Disclaimer: op testjobs.nl worden geen vacatures meer geplaatst.